De (voorheen Wmo-)adviesraad richt zich sinds haar oprichting in 2007 op alle terreinen van de Wet maatschappelijk ontwikkeling (Wmo). De raad is meegegroeid met de landelijke ontwikkelingen en richt zich tegenwoordig op een breed terrein binnen het sociaal domein. Vandaar dat de Wmo-adviesraad in 2015 is veranderd in Adviesraad Sociaal Domein. Hieronder vallen de nieuwe Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. In de aanloop naar de nieuwe Wmo (die sinds 1 januari 2015 van kracht is) heeft de raad zich zeer actief bezig gehouden met de ontwikkeling van het nieuwe beleid. Onze adviezen zijn positief ontvangen door het gemeentebestuur en in veel gevallen overgenomen.

Sinds 1 februari 2016 is de ClientenOverleg Bunschoten (COB) opgenomen in de Adviesraad Sociaal Domein.  Hiermee is de integraliteit binnen het sociaal domein geoptimaliseerd. Het COB vervalt hiermee.

PERSBERICHT naamsverandering Adviesraad Sociaal Domein Bunschoten