Momenteel is de Adviesraad voorzien van genoeg leden. Maar vindt u het interessant om in de adviesraad plaats te nemen, dan kunt u altijd solliciteren. Dan gaan we graag met u in gesprek.

Zet jij graag jouw kennis en ervaring in om kwetsbare inwoners van de gemeente Bunschoten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen?

Dan wil de Adviesraad graag kennis met u/jou maken.

Adviseren

De ASD adviseert het college van burgemeester en wethouders zowel gevraagd als ongevraagd. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein zoals onderwijs, welzijn, zorg, jeugd en werk & inkomen. Bij ieder advies kijkt de ASD door de ogen van de inwoners uit gemeente Bunschoten. Daarbij baseert de ASD zich op informatie en ervaringen van inwoners en op de kennis en ervaringen van professionals. Daarnaast volgt de adviesraad hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk en is alert op knelpunten. De ASD is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers die betrokken zijn bij het dorp en haar inwoners en kennis hebben van en/of ervaring met onderwerpen die in het sociale domein spelen.

Bent u wie wij zoeken?

Profielschets:
Een lid van de Adviesraad Sociaal Domein:
–              Is aantoonbaar maatschappelijk betrokken, heeft ervaring of affiniteit met minimaal een van de gebieden binnen het gemeentelijk Sociaal Domein en binding met de voor de ASD relevante achterban
–              Denkt en handelt vanuit het belang van de inwoners die maatschappelijke ondersteuning behoeven
–              Kan persoonlijke of individuele belangen onderscheiden van algemeen belang
– Neemt initiatieven
– Beschikt over een kritische, positieve, open houding
– Heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden
–              Loopt niet weg voor tegengestelde belangen
–              Woont bij voorkeur in Bunschoten-Spakenburg
–              Is gemiddeld zes uur per maand beschikbaar

Overig

  • Leden van de Adviesraad hebben zitting op persoonlijke titel en hebben geen commerciële relatie of contract met de gemeente en zijn geen subsidiepartner van de gemeente.
  • Leden worden benoemd voor een periode van minimaal 2 en maximaal 8 jaar. Deze functie is op basis van vrijwilligheid. U ontvangt een onkostenvergoeding per vergadering.

Belangstelling

Wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen door te mailen naar info@adviesraadbunschoten.nl of kijken op de website www.adviesraadbunschoten.nl. Hier vind je ook een profielschets voor de leden van de raad. Heb je interesse? Mail dan een korte motivatie en je cv naar info@adviesraadbunschoten.nl.

De adviesraad wil graag een afspiegeling zijn van de bewoners van Bunschoten; jongeren en nieuwe Bunschoters worden daarom ook van harte uitgenodigd om te reageren.

Gesprek

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismaking en selectiegesprek. Twee leden van de adviesraad en een medewerker van de gemeente Bunschoten nemen deel aan dit gesprek. Benoeming vindt plaats door het college van B&W van de gemeente Bunschoten.