Wij geven het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) advies over de plannen die gemaakt worden rond het Sociaal Domein. Met onze adviezen willen we eraan bijdragen dat iedere inwoner op een prettige manier kan leven in onze gemeente.

Wij stellen ons steeds weer de vraag: ‘Hoe zorgt de gemeente ervoor dat kwetsbare burgers gelijkwaardig aan de maatschappij mee kunnen doen?’ Alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein die elkaar momenteel in sneltreinvaart opvolgen, proberen we daarbij zo goed mogelijk te volgen en zonodig springen we daarop in. Natuurlijk is de lokale situatie voor ons het belangrijkste!

De adviesraad is betrokken, deskundig en onafhankelijk. We hebben een onafhankelijke positie, ten opzichte van de gemeente, de zorgaanbieders en de cliënten. We zijn geen belangenbehartigers maar proberen de ideeën en gevoelens die leven onder de inwoners in de adviezen te vertalen. Om zo eraan mee te helpen de Wmo te laten slagen.

Bekijk onze uitgebrachte adviezen.