Voorzitter, functie vacant

Willemien Kamphuis

Lid

Over Willemien Kamphuis

“Ik ben Willemien Kamphuis. Ruim 30 jaar heb ik in Bunschoten gewerkt. Eerst bij de SWOB, welzijnswerk voor ouderen, en daarna bij De Boei, Sociaal Werk Bunschoten. In dit werk ben ik nauw betrokken geweest bij het opzetten van allerlei vormen van vrijwilligerswerk en het ondersteunen van mantelzorgers. In de Adviesraad Sociaal Domein is veel aandacht voor dit werk. Ik hoop daaraan mijn bijdrage te kunnen geven.”

Gerie Heinen

Penningmeester

Over Gerie Heinen

“Mijn naam is Gerie Heinen, ik ben 56 jaar, getrouwd met Jan. Wij hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen. Ik ben naast oppas-oma sinds een aantal jaren ook mantelzorger. Tijdens diverse werkzaamheden als mantelzorger, krijg ik sinds de veranderingen binnen de Wmo en Participatiewet veel vragen. Ook signaleer ik veel onwetendheid. Om antwoorden te vinden ben ik me gaan interesseren voor het sociaal domein in de gemeente Bunschoten. Toen er een nieuw lid voor de adviesraad werd gevraagd, heb ik me daarvoor aangemeld. Samen met de andere leden wil ik mij inzetten voor een betaalbaar, sociaal en helder beleid, op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor de kwetsbare inwoners van de gemeente Bunschoten.”

Gijs Veldhuizen

Lid

Over Gijs Veldhuizen

Mijn naam is Gijs Veldhuizen, “Naar aanleiding van een advertentie heb ik me aangemeld als kandidaat voor de Adviesraad Sociaal Domein. Ik moet eerlijk bekennen dat deze Raad tot voor kort voor mij een onbekend fenomeen was. Gezien mijn ervaring vanuit de zorgwereld voelde ik mij aangetrokken tot deze Adviesraad en wel om diverse redenen. Ik noem er een paar:
a. Allereerst de werkwijze van de adviesraad nadrukkelijk bekend te maken bij een breed publiek.

b. In de tweede plaats te ontdekken via omtrekkende bewegingen hoe de gemeentelijke regelingen, die vallen binnen het sociaal domein, landen bij de burgers en tegelijkertijd witte vlekken op te sporen, waar zorg en dienstverlening ontbreken en/of verbeterd kunnen worden.

c. Het adviseren en toetsen van gemeentelijke beleidsplannen op het gebied van het Sociaal Domein.

Als nestor van de Adviesraad wil ik van harte een bijdrage leveren tot het optimaliseren van de zorgverlening in onze Gemeente.”

Roelwim de Graaf

Lid

Over Roelwim de Graaf

“Mijn naam is Roelwim de Graaf, 53 jaar, werkzaam bij Gartner, een IT Research bureau. Maar vooral inwoner van onze gemeente en in mijn omgeving gezien hoe belangrijk het is dat mensen de weg vinden als het niet vanzelf gaat in het leven. Toen ik de oproep in De Bunschoter las voor leden voor de Adviesraad Sociaal Domein heb ik gereageerd. Sinds de overdracht van veel taken in het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeente is het belangrijk om hier goed aandacht aan te geven. Kwetsbare ouderen, onze jeugd en mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt verdienen goede ondersteuning. De Adviesraad kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen.”

Henk Koelewijn

Lid

Crista Vonkeman

Lid

Over Crista Vonkeman

Crista Vonkeman, 61 jaar.

Sinds juni 2018 woon ik in Bunschoten-Spakenburg; aan de Zuiderzeekade, een unieke plek om te wonen!

Geboren in Amsterdam, getogen in Breda, Amersfoort, Zwolle en Hoogeveen. Daarna heb ik 35 jaar in Rotterdam gewoond.

Na 40 jaar ben ik dus weer terug in de regio; mijn middelbare schoolleeftijd woonde ik in Amersfoort; mijn moeder van 90 jaar oud woont daar –met een paar jaar onderbrekingen- nog steeds.

Met veel Spakenburgers zat ik in de klas, sommigen van hen herken ik nu nog steeds en zij mij als we elkaar in het dorp ontmoeten.

Ik vind het fijn om iets te doen in de gemeente waar ik woon, om een bijdrage te leveren aan de samenleving; daarom reageerde ik op de vacature bij de Adviesraad Sociaal Domein.

Het sociaal domein is mij zeer bekend; daar verdien ik mijn brood en doe ik ook regelmatig vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een bestuur of raad van toezicht.

Ik werk als adviseur in zorg en welzijn op verschillende plekken in het land; als partner bij Bosman & Vos, organisatie-adviesbureau.

Door met veel bewoners contact te hebben en organisaties te bezoeken wil ik graag een bijdrage leveren aan de adviesraad.

En daarmee aan alles wat de mensen in het dorp bezig houdt op het brede terrein van zorg en welzijn.