Crista Vonkeman

Voorzitter

Over Crista

Crista Vonkeman,

Sinds juni 2018 woon ik in Bunschoten-Spakenburg; aan de Zuiderzeekade, een unieke plek om te wonen!

Geboren in Amsterdam, getogen in Breda, Amersfoort, Zwolle en Hoogeveen. Daarna heb ik 35 jaar in Rotterdam gewoond.

Na 40 jaar ben ik dus weer terug in de regio; mijn middelbare schoolleeftijd woonde ik in Amersfoort; mijn moeder van 90 jaar oud woont daar –met een paar jaar onderbrekingen- nog steeds.

Met veel Spakenburgers zat ik in de klas, sommigen van hen herken ik nu nog steeds en zij mij als we elkaar in het dorp ontmoeten.

Ik vind het fijn om iets te doen in de gemeente waar ik woon, om een bijdrage te leveren aan de samenleving; daarom reageerde ik op de vacature bij de Adviesraad Sociaal Domein.

Het sociaal domein is mij zeer bekend; daar verdien ik mijn brood en doe ik ook regelmatig vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een bestuur of raad van toezicht.

Ik werk als adviseur in zorg en welzijn op verschillende plekken in het land; als partner bij Bosman & Vos, organisatie-adviesbureau.

Door met veel bewoners contact te hebben en organisaties te bezoeken wil ik graag een bijdrage leveren aan de adviesraad.

En daarmee aan alles wat de mensen in het dorp bezig houdt op het brede terrein van zorg en welzijn.

 

Henk Koelewijn

Lid

Over Henk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hallo

Gerie Heinen

Penningmeester

Over Gerie

Hallo Mijn naam is Gerie Heinen.

Ik ben geboren en getogen in Bunschoten Spakenburg, Ik ben getrouwd en wij hebben kinderen en kleinkinderen. 
Ik ben een tijd mantelzorger geweest en vandaaruit krijg je te maken met de WMO,
Naar aanleiding van een aantal vragen ben ik mij gaan verdiepen in het Sociaal Domein en kwam ik ook  terecht op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Bunschoten. 
Toen kort daarop een advertentie in de krant stond voor een nieuw lid van de adviesraad, heb ik gesolliciteerd en ben zodoende in de adviesraad gekomen. 
Samen met de andere leden wil ik mij inzetten voor een betaalbaar, sociaal en helder beleid, op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor de kwetsbare inwoners van de gemeente Bunschoten.”

Roelwim de Graaf

Lid

Over Roelwim

“Mijn naam is Roelwim de Graaf, werkzaam bij Gartner, een IT Research bureau. Maar vooral inwoner van onze gemeente en in mijn omgeving gezien hoe belangrijk het is dat mensen de weg vinden als het niet vanzelf gaat in het leven. Toen ik de oproep in De Bunschoter las voor leden voor de Adviesraad Sociaal Domein heb ik gereageerd. Sinds de overdracht van veel taken in het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeente is het belangrijk om hier goed aandacht aan te geven. Kwetsbare ouderen, onze jeugd en mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt verdienen goede ondersteuning. De Adviesraad kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen.”

Tineke Dop

Secretaris

Over Tineke

Mijn naam is Tineke Dop, getrouwd met Thijmen Koelewijn. Wij hebben 3 kinderen en 9 kleinkinderen. Ik ben sinds juni 2017 met pensioen. Daarvoor heb ik bij de gemeente Bunschoten gewerkt in het gemeentehuis.
In juli 2019 ben ik gevraagd of ik de vacature van secretaris bij de adviesraad sociaal domein wilde vervullen. Ik woon al mijn hele leven in Bunschoten en wilde dat wel doen. 
Dus zo is het gekomen!! Ik vind dit wel leuk om te doen. 

Agata Kleszcz-Koelewijn

Lid

Gijs Veldhuizen

Lid

Over Gijs

Mijn naam is Gijs Veldhuizen, “Naar aanleiding van een advertentie heb ik me aangemeld als kandidaat voor de Adviesraad Sociaal Domein. Ik moet eerlijk bekennen dat deze Raad tot voor kort voor mij een onbekend fenomeen was. Gezien mijn ervaring vanuit de zorgwereld voelde ik mij aangetrokken tot deze Adviesraad en wel om diverse redenen. Ik noem er een paar:
a. Allereerst de werkwijze van de adviesraad nadrukkelijk bekend te maken bij een breed publiek.

b. In de tweede plaats te ontdekken via omtrekkende bewegingen hoe de gemeentelijke regelingen, die vallen binnen het sociaal domein, landen bij de burgers en tegelijkertijd witte vlekken op te sporen, waar zorg en dienstverlening ontbreken en/of verbeterd kunnen worden.

c. Het adviseren en toetsen van gemeentelijke beleidsplannen op het gebied van het Sociaal Domein.

Als nestor van de Adviesraad wil ik van harte een bijdrage leveren tot het optimaliseren van de zorgverlening in onze Gemeente.”

Linda Sandaklih

Lid